Privacyverklaring

Versie 11 mei 2018. Bekijk deze pagina regelmatig voor de meest recente versie.

Wij, de familie Van Loocke van “Vakantiewoningen De Noorddijk” gelegen in de Blankenbergse Dijk Noord 13 te 8377 Zuienkerke in België vinden privacy heel belangrijk.

Ons privacybeleid is in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016.

In onderstaande tekst beschrijven we ons privacybeleid.

1. Bepalingen die gelden als je nog nooit een reservatie gemaakt hebt.

Dit deel gaat over het geval dat je ons contacteert met een vraag over onze vakantiewoningen (o.a. over de beschikbaarheid).

1.1 Welke persoonsgegevens bewaren we?

1.1.1 Persoonsgegevens die we nodig hebben om je vraag te beantwoorden
 • Je familienaam.
 • De telefoonnummers waarmee je ons contacteert of die je ons meedeelt.
 • De e-mailadressen waarmee je ons contacteert of die je ons meedeelt.
 • De taal waarin je communiceert.
 • Indien je ons een bericht stuurt via onze website dan houden we je IP-adres bij.
 • Je adresgegevens (straat, huisnummer, busnummer, postcode, gemeente of stad, land) indien je geen e-mailadres hebt en ons vraagt om informatie via de post op te sturen.
1.1.2 Persoonsgegevens die we niet vragen maar die je ons toch geeft
 • Je voornaam en geboortedatum.
 • Adresgegevens (straat, huisnummer, busnummer, postcode, gemeente of stad, land) indien je ons via email gecontacteerd hebt.
 • De voornamen, familienamen en de geboortedata van je eventuele reisgezellen.

1.2 Waarom bewaren we deze persoonsgegevens?

 • Je familienaam, telefoonnummers en e-mailadressen gebruiken we om bij een volgend contact te kunnen opzoeken of je persoonsgegevens reeds opgenomen zijn in onze bestanden.
 • Enkel in dringende gevallen contacteren we je via telefoon (bv. er was in eerste instantie geen vakantiewoning vrij maar plots komt er door een annulering toch één vrij) of als we een foutboodschap krijgen bij het versturen van een email naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven.
 • Je e-mailadres gebruiken we om te antwoorden op je vraag.
 • Indien je ons hiervoor de uitdrukkelijke toestemming geeft dan kunnen we je e-mailadres maximum twee maal per jaar gebruiken voor marketingdoeleinden.
 • Je taal gebruiken we om te weten in welke taal we met jou moeten communiceren.
 • Je IP-adres houden we bij uit veiligheidsoverwegingen (fraudebestrijding).
 • Je adresgegevens gebruiken we enkel als je ons vraagt om informatie naar je thuisadres te sturen. Het land van je adres gebruiken we om ons telefoonnummer aan jou te geven (al dan niet met prefix 0032). Als je ooit een reservatie zou maken, willen we vermijden dat we je adres vragen als je het ons reeds gegeven hebt.
 • Je voornaam en deze van je reisgezellen kunnen we eventueel gebruiken om je met je voornaam aan te spreken of aan te schrijven.
 • Je geboortedata en deze van je reisgezellen gebruiken we niet, maar als je ze ons gegeven hebt, willen we vermijden deze opnieuw te vragen als je een reservatie zou maken.

1.3 Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Drie weken nadat we jouw persoonsgegevens ontvangen hebben, zullen we je vragen of we je persoonsgegevens 3 jaar mogen bijhouden en of we je maximum 2 maal per jaar mogen contacteren.
Indien je hier binnen de week niet op reageert dan verwijderen we je persoonsgegevens.
Indien je hier wel positief op reageert dan zullen we die vraag om de drie jaar opnieuw stellen. Van zodra je niet reageert binnen de week, verwijderen we jouw persoonsgegevens.


2. Bepalingen die gelden van zodra je een reservatie maakt.

2.1 Welke persoonsgegevens bewaren we?

 • Je familienaam en de familienaam van je eventuele partner.
 • De voornamen en geboortedata van jou en deze van je eventuele reisgezellen.
 • Je adresgegevens (straat, huisnummer, busnummer, postcode, gemeente of stad, land).
 • De telefoonnummers waarmee je ons contacteert of die je ons meedeelt.
 • De e-mailadressen waarmee je ons contacteert of die je ons meedeelt
 • De taal waarin je communiceert.
 • Indien je ons een bericht stuurt via onze website of een reservatie maakt in ons online reservatiesysteem dan houden we je IP-adres bij.

2.2 Waarom bewaren we deze persoonsgegevens?

 • Je familienaam, de familienaam van je partner, je adres, de voornamen en de geboortedata van je reisgezellen moeten wij tot 7 jaar na jullie verblijf bewaren. Dit is een wettelijke verplichting (KB van 27/04/2007).
 • Indien je ons hiervoor de uitdrukkelijke toestemming geeft dan gebruiken we je familienaam, adresgegevens, e-mailadres en voornamen van je reisgezelschap maximum 2 keer per jaar voor marketingdoeleinden.
 • Je voornaam en deze van je reisgezellen kunnen we eventueel gebruiken om je met je voornaam aan te spreken of aan te schrijven.
 • Enkel in dringende gevallen contacteren we je via telefoon (bv. er was in eerste instantie geen vakantiewoning vrij maar plots komt er door een annulering toch één vrij of als we onmiddellijk na je vertrek uit de vakantiewoning merken dat je iets achtergelaten hebt) of als we een foutboodschap krijgen bij het versturen van een email naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven.
 • Je e-mailadres gebruiken we voor de afhandeling van de reservatie.
 • Je e-mailadres kunnen we ook gebruiken om je te vragen of we de tekst die je in het gastenboek schreef op onze website mogen plaatsten of om je te vragen of we een bepaalde foto online mogen plaatsen.
 • Indien je niet over een e-mailadres beschikt dan gebruiken we je adres en eventueel telefoonnummer voor de afhandeling van de reservatie.
 • Je taal gebruiken we om te weten in welke taal we met jou moeten communiceren.
 • Het land van je adres gebruiken we om ons telefoonnummer aan jou te geven (al dan niet met prefix 0032).
 • Het land van je adres (en voor België ook de provincie op basis van de postcode) worden gevraagd door de overheid voor statistische doeleinden. Met deze gegevens kunnen ze jouw identiteit niet achterhalen. Wij gebruiken diezelfde informatie ook voor marketingdoeleinden.
 • Je IP-adres houden we bij uit veiligheidsoverwegingen (fraudebestrijding).

2.3 Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

We zijn wettelijk verplicht om je familienaam, de familienaam van je partner, je adres, de voornamen en de geboortedata van je reisgezellen tot 7 jaar na jullie verblijf te bewaren.

Tenzij je verzoekt om deze te verwijderen zullen we ook de andere persoonsgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen, taal en IP-adres) tot 7 jaar na jullie verblijf bewaren.

Uitzondering: als je ons gedurende de laatste 3 jaar van die 7 jaar contacteert dan bewaren we je gegevens tot 3 jaar na de laatste datum waarop je ons contacteerde.

2.4 Gastenboek

In elke vakantiewoning ligt een gastenboek. Indien je iets in dit gastenboek schrijft dan kan dit gelezen worden door alle gasten die na jou in de vakantiewoning verblijven. We zullen je tekst overtypen en beveiligd bewaren. Indien we je e-mailadres kennen dan zullen we per email vragen of we de tekst op onze website mogen publiceren. We zullen je in deze email ook laten weten welke gegevens we nog bij deze tekst plaatsen. Dit zijn je namen en/of voornamen waarmee je je tekst ondertekend hebt, de stad of gemeente waar je woont, het land waar je woont, de datum waarop je de tekst hebt geschreven en de naam van de vakantiewoning waar het gastenboek ligt. Indien je hier positief op antwoordt dan bewaren we deze email en publiceren we je tekst op onze website.

2.5 Foto’s

Indien wij een foto van jouw of iemand van je reisgezelschap nemen, dan bewaren we deze enkel als je hiermee akkoord bent. Bovendien zullen we die foto enkel publiceren na je schriftelijke toestemming. Deze schriftelijke toelating zullen we bewaren.
Hetzelfde geldt voor foto’s die je ons overmaakt.


3. Algemene bepalingen.

3.1 Niet doorgeven aan derden

Met uitzondering van volgende gevallen zullen we je gegevens nooit doorgeven of verkopen aan derden.

 • Uitzondering 1: in geval van vermoedelijk misdrijf of vermoedelijke misdaad, kunnen we je gegevens, al dan niet op hun vraag, doorgeven aan de juridische en/of politionele overheden.
 • Uitzondering 2: wij zijn wettelijk verplicht om statistische informatie door te geven aan de overheid. Dit zijn enkel het land waar je woont en, voor België, de provincie waar je woont. De provincie leiden we af uit je postcode. Op basis van deze gegevens kunnen ze jouw identiteit niet achterhalen.

3.2 Technische en organisatorische maatregelen

Wij nemen alle technische en organisatorische maatregelen om de verwerking van je gegevens veilig te laten verlopen en wij eisen van derden die je persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Deze derden zijn bijvoorbeeld het bedrijf waar onze website gehost is.

3.3 Wat zijn je rechten?

 • Je mag ons altijd informatie of verduidelijking vragen over ons privacybeleid.
 • Je mag ons vragen welke persoonsgegevens we over jou bijhouden.
 • Je hebt het recht op verbetering van je persoonsgegevens.
 • Je hebt het recht om ons te vragen om geen publicitaire informatie meer aan jou te sturen of door te mailen. Wij zijn verplicht om hier kosteloos aan te voldoen.
 • Je hebt het recht om vergeten te worden. D.w.z. dat wij al je persoonsgegevens uit onze database verwijderen. Wegens onze verplichting om bepaalde gegevens tot 7 jaar na je laatste verblijf bij te houden, kunnen we niet altijd onmiddellijk of volledig voldoen aan deze vraag. We zullen dan wel al je andere gegevens verwijderen en we zullen je niet meer contacteren.
 • Je hebt het recht om ons te vragen om de tekst die jij of iemand van je reisgezelschap in ons gastenboek schreef, en waarvoor je toestemming gaf om deze op onze website te publiceren, te laten verwijderen van onze website.
 • Je hebt het recht om foto’s waar jij of iemand van je reisgezelschap op staat en die we na je akkoord gepubliceerd hebben op online platformen, te laten verwijderen.
 • Je hebt het recht om klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit.

3.4 Hoe je rechten uitoefenen?

Om je rechten ten aanzien van “Vakantiewoningen De Noorddijk” uit te oefenen, volstaat het een email te sturen naar info@noorddijk.be.

Indien je geen e-mailadres hebt, dan mag je je verzoek tot uitoefening van je rechten sturen naar "Vakantiewoningen De Noorddijk", Blankenbergse Dijk Noord 13, 8377 Zuienkerke, België.

Volgende zaken moeten vermeld worden in de brief: je naam, adres en telefoonnummer. We hebben ook kopie van de voorzijde van je identiteitskaart nodig. Op deze manier lopen we niet het risico dat iemand anders de vraag in jouw plaats stelt. Na verwerking van je vraag zullen we in ieder geval je brief en de kopie van je identiteitskaart vernietigen. Als je ons op deze manier contacteert dan zullen wij ook per brief antwoorden.

3.5 Cookies

Onze website maakt gebruikt van sessie-cookies. Zo'n cookie bevat een uniek nummer. Aan dit nummer hangt tijdelijk (de duur van je sessie) een kleine hoeveelheid informatie die zich op de webserver bevindt (= computer waar de website zich op bevindt). Deze informatie wordt gebruikt als je een volgende pagina van onze website opvraagt.

Een sessie-cookie dient bijvoorbeeld om gegevens tijdelijk bij te houden tussen stap 1 en stap 2 van je reservatie. Indien je de cookies uitschakelt in je browserinstellingen dan zal onze website niet optimaal functioneren. Zo zal je bijvoorbeeld geen reservatie kunnen maken via ons online reservatiesysteem.

Deze sessie-cookies kunnen niet gelezen worden door andere websites dan de onze en worden in geen geval gebruikt voor de verkoop van advertenties.