Geschiedenis

De boerderij De Noorddijk waar ik al heel mijn leven woon bestaat dit jaar 100 jaar. Dit was de aanleiding om te gaan snuisteren in oude foto's en om vergeten verhalen opnieuw in herinnering te brengen.

Ik wil deze verhalen graag met u delen. Het is niet alleen het verhaal van een boerderij, maar ook het verhaal van een groot deel van mijn familie.

Klik op de vakjes van onderstaande stamboom voor het levensverhaal van het gezin (de meeste met een foto).
De namen van de mensen die in "De Boterbloem" gewoond hebben staan in het vet.
Onder de stamboom vindt u in het kort de geschiedenis van de boerderij.

Michel Van Loocke
December 2013

Van Loocke Carolus x Van Houtte Louisa
1829 - 1879 1840 - 1916
Neyrinck Louis x Pypers Eugenie
1849 - 1929 1851 - 1917
 
 
 
 

X

Carolus Van Loocke en Louisa Van Houtte

Louisa Van Houtte

Het levensverhaal van mijn overgrootvader Carolus Van Loocke (°1829) start in de boerderij langs de Nieuwe Steenweg, recht tegenover de kerk van Zuienkerke. Zijn ouders Carolus Van Loocke (°1767) en Maria De Ruyter (°1788) baatten er sedert 1821 de pachthoeve uit. Carolus was het 10de kind in het gezin. Mijn overgrootmoeder Louisa Van Houtte (°1840) werd geboren te Uitkerke in 1840 als eerste kind van Jean Van Houtte en Caroline De Clerck. Twee weken na de geboorte van Louisa overleed haar moeder op 23-jarige leeftijd. Louisa werd opgevoed in Oudenburg, vermoedelijk bij haar grootouders.

Uitbating van de hoeve recht tegenover de kerk van Zuienkerke

Mijn overgrootouders Carolus en Louisa huwden in 1862 en zetten de boerderij van de ouders van Carolus verder.
Het gezin breidde zich vlug uit: Sylvie (°1864), Eduard (°1865), mijn grootvader Ludovicus (°1866), Euphrasie (°1868), Theophiel (°1869), Karel (°1871), Nathalie (°1872 - +1876), Camiel (°1875), Nathalie (°1877) en Maria (°1878).

Louisa was zwanger van een elfde kind, toen Carolus zwaar ziek werd. Hij overleed in 1879 op 50-jarige leeftijd na een kortstondige ziekte. De jongste zoon Cyriel werd in 1880 geboren.

Door het plotse overlijden van mijn overgrootvader kwam Louisa helemaal alleen te staan om de last van de boerderij en het gezin te dragen. Er waren vier dochters en zes zonen en de oudste was net 15 jaar. Louisa zette toch de boerderij verder, maar een zware landbouwcrisis stond voor de deur.

De landbouwcrisis 1875 - 1895

Na de moeilijke landbouwjaren rond 1845 - 1850 ten gevolge van het herhaaldelijk mislukken van de oogst, herpakte de landbouw zich geleidelijk. De graanteelt was in de periode rond 1860 de belangrijkste en meest winstgevende activiteit in de streek van Zuienkerke. Deze gunstige evolutie in de landbouw kwam niet volledig de boeren ten goede doordat de grond- en de pachtprijzen in deze periode sterk stegen.

Vanaf 1875 ging de graanprijs echter serieus dalen als gevolg van de import van graan uit o.m. de Verenigde Staten en Canada.

Heel wat landbouwbedrijven geraakten tijdens die landbouwcrisis in de financiële problemen. Veel landbouwers waren niet meer in staat de hoge pachtprijzen te betalen en verlieten hun hoeve op het moment dat ze de pacht moesten betalen. In deze periode verlieten te Zuienkerke 19 landbouwers hun hoeve omdat ze de pacht niet meer konden betalen.

Het verlaten van de boerderij

Ook voor Louisa werd het steeds moeilijker om de pacht tijdig te betalen.
In 1891 (12 jaar na het overlijden van haar man) kon ze het niet meer bolwerken en heeft ze met haar gezin de boerderij verlaten. Dit zou wel in samenspraak met de grondeigenaars zijn gebeurd. De eigenaars brachten begrip op voor haar situatie. Zo kon ze naast de boerderij een stuk grond verwerven waarop ze een huis liet bouwen.
Louisa kon de grond bij haar huis verbouwen en ze kon ook nog een aantal kleine percelen landbouwgrond pachten.

De kinderen huwden en verlieten één voor één het huis. Enkel Theophiel en Karel bleven ongehuwd. Samen met hun moeder bleven ze het kleine boerderijtje uitbaten.

Louisa overleed in 1916, 37 jaar na het overlijden van haar man.

Sluit deze tekst

X

Louis Neyrinck en Eugenie Pypers

We starten het verhaal van mijn grootvader Louis Neyrinck (°1849) omstreeks de jaren 1880. Hij was het 9de kind van Sebastiaan Neirynck en Sophie Lierman.

Louis werkte als knecht op de Vagevuurhoeve bij de familie Dendooven te Zuienkerke.

In 1878 huwde hij met Eugenie Pypers (°1851), afkomstig van Uitkerke.

In 1882 telde het gezin van Louis en Eugenie 4 kinderen: Sylvie (°1879), Camille (°1880), Jules (°1881) en Cyriel (°1882).

Ondertussen was de streek in de greep van een landbouwcrisis.

De landbouwcrisis 1875 - 1895

Na de moeilijke landbouwjaren rond 1845 - 1850 ten gevolge van het herhaaldelijk mislukken van de oogst, herpakte de landbouw zich geleidelijk. De graanteelt was in de periode rond 1860 de belangrijkste en meest winstgevende activiteit in de streek van Zuienkerke. Deze gunstige evolutie in de landbouw kwam niet volledig de boeren ten goede doordat de grond- en de pachtprijzen in deze periode sterk stegen.

Vanaf 1875 ging de graanprijs echter serieus dalen als gevolg van de import van graan uit o.m. de Verenigde Staten en Canada.

Heel wat landbouwbedrijven geraakten tijdens die landbouwcrisis in de financiële problemen. Veel landbouwers waren niet meer in staat de hoge pachtprijzen te betalen en verlieten hun hoeve op het moment dat ze de pacht moesten betalen. Met hun inboedel trokken ze, meestal 's nachts, weg met paard en kar, zonder te betalen. Uit die tijd dateert het gezegde: "ze vertrokken met de lantaarn aan de dissel", wat betekent: "ze vertrokken zonder te betalen".
In deze periode verlieten te Zuienkerke 19 landbouwers hun hoeve omdat ze de pacht niet meer konden betalen.

Uitbating van de hoeve "De Blauwe Toren"

Zo gebeurde het ook op een boerderij nabij "De Blauwe Toren" langs de Blankenbergse Dijk Zuid te Zuienkerke.

De pachter kon zijn pacht niet meer betalen en verliet de hoeve in februari 1882.
Voor de grondeigenaar was het in deze crisistijd zeer moeilijk om een nieuwe pachter te vinden. Daarom zocht de eigenaar naar iemand die in loondienst de boerderij wilde uitbaten, een zogenaamde "conterboer" of kastelein. Zo kwam hij terecht bij Louis Neyrinck, die tot dan knecht was bij boer Dendooven in Zuienkerke.

In 1882 namen mijn grootouders Louis en Eugenie en hun 4 kinderen hun intrek op deze boerderij "De Blauwe Toren".

Het gezin van Louis en Eugenie breidde tussen 1883 en 1897 verder uit tot een gezin met 10 kinderen: Leonie (°1883), Gustaaf (°1886), Alida (°1887), Theophiel (°1889), Edmond (°1891) en Alberta (°1897).

Mij grootouders verhuisden kort voor de eerste wereldoorlog naar Zuienkerke dorp samen met hun jongste dochter Alberta, mijn moeder. De andere kinderen waren op dat moment al het huis uit.

De eerste wereldoorlog

De zoon van Louis en Eugenie, mijn nonkel Gustaaf Neyrinck, zette samen met tante Emma de boerderij "De Blauwe Toren" verder.

Nonkel Gustaaf werd echter in 1914 opgeroepen door het Belgisch leger om te strijden tegen de Duitsers. Toen Gustaaf vertrok telde het gezin 2 kinderen en tante Emma was in verwachting van een derde kind.

Mijn grootouders Louis en Eugenie keerden in het begin van de oorlog terug naar de boerderij om hun schoondochter te helpen.
Eugenie overleed er op 30 april 1917.

De jaren na de eerste wereldoorlog

Nonkel Gustaaf overleefde gelukkig de oorlog en na zijn terugkeer baatte hij en tante Emma de boerderij verder uit. Het gezin telde acht kinderen.

Mijn grootvader Louis ging op dat moment terug in Zuienkerke dorp wonen.

In de loop van de jaren 1920 ging hij inwonen eerst bij het gezin van zijn dochter Leonie, later bij het gezin van zijn jongste dochter Alberta, tot hij er in 1929 kort voor zijn 80ste verjaardag overleed.

Sluit deze tekst

3de kind
11de kind
5de kind
 
Van Loocke Ludovicus x Lestabel Leonie
1866 - 1938 1870 - 1938
Van Loocke Cyriel x Neyrinck Leonie
1880 - 1943 1883 - 1969
 
 

X

Ludovicus Van Loocke en Leonie Lestabel

Ludovicus Van Loocke

Mijn grootvader Ludovicus (°1866) was het derde kind in het gezin van Carolus Van Loocke en Louisa Van Houtte. Hij was dertien jaar oud toen zijn vader overleed.

Nadat zijn moeder Louisa de uitbating van de boerderij in Zuienkerke in 1891 moest stopzetten, ging mijn grootvader als knecht werken bij landbouwer Claeys te Vlissegem. Enkele jaren later ging hij aan de slag bij landbouwer Vermeire, eveneens te Vlissegem, waar hij bijna zijn hele loopbaan in dienst is gebleven.

Hij leerde Leonie Lestabel (°1870) kennen, ook woonachtig te Vlissegem, en ze huwden in 1896. Aanvankelijk gingen mijn grootouders wonen in een pachthuis te Vlissegem, vlak bij de zee.

In 1896 werd hun dochter Irene geboren, in 1897 hun zoon Cyriel, mijn vader.

Leonie Lestabel

Na enkele jaren kochten ze een klein landhuisje in de Grotestraat te Vlissegem, waar ze in 1902 gingen wonen. Dit huis vormden ze om tot een landelijk café dat door mijn grootmoeder werd uitgebaat. Ze pachtten ook nog een aantal hectaren landbouwgrond.

In 1902 werd een derde kind Oscar geboren en in 1909 werd Rachel geboren.

Mijn grootmoeder werd op 55-jarige leeftijd getroffen door een beroerte, waardoor ze gedeeltelijk verlamd was.

Toen mijn beide grootouders hulpbehoevend werden, gingen ze inwonen in het gezin van hun zoon Oscar in Vlissegem dorp. Omdat het gezin van Oscar vlug uitbreidde en om de last eens te verdelen, verhuisden ze naar Zuienkerke, waar ze bij ons kwamen inwonen.

Mijn grootouders kregen echter heel vlug heimwee naar het dorp waar ze zo lang gewoond hadden. Al vlug verhuisden ze terug naar Vlissegem waar ze opnieuw introkken bij het gezin van hun zoon Oscar.

Kort nadien zijn ze alle twee in hetzelfde jaar overleden. Ludovicus overleed eind oktober 1938 op 72-jarige leeftijd. Leonie overleed een maand later, ze was 68 jaar.

Sluit deze tekst

X

Cyriel Van Loocke en Leonie Neyrinck

Cyriel Van Loocke

Cyriel Van Loocke (°1880 en elfde kind van Carolus Van Loocke en Louisa Van Houtte), leerde in de jaren voor de eerste wereldoorlog mijn tante Leonie Neyrinck (°1883) kennen. Leonie was het vijfde kind van Louis Neyrinck en Eugenie Pypers.

Cyriel was op dat moment knecht op de hoeve van de familie Vandevelde (eigendom van de familie de la Faille), eveneens te Zuienkerke, waar nu het restaurant "Hoeve ten Doele" gevestigd is.

Nonkel Cyriel en tante Leonie huwden in 1913. Zij namen hun intrek in de nieuw gebouwde boerderij, die eigendom was van de adellijke familie de la Faille. Deze boerderij is gelegen in de Blankenbergse Dijk Noord te Zuienkerke. Dit is de locatie waar nu "Vakantiewoningen De Noorddijk" is gevestigd.

Nonkel Cyriel pachtte deze boerderij en hij was ook jachtwachter op de eigendommen van de familie de la Faille.

Leonie Neyrinck

In 1914 kwam de jongste zus van Leonie, Alberta (mijn moeder), bij het gezin van haar zus inwonen om te helpen bij het huishouden.

Het gezin van Cyriel en Leonie telde 7 kinderen: Godelieve (°1914), Clara (°1915), Karel (°1916), Georges (°1917), Vital (°1920), Noëlla (°1920) en Raymond (°1924).

In de periode 1924 - 1928 woonden 11 personen in het huis waar zich nu onze vakantiewoning "De Boterbloem" bevindt: nonkel Cyriel, tante Leonie en hun 7 kinderen, samen met mijn moeder en mijn grootvader! Het huis bevatte toen wel nog een "voute"-kamer en de 7 kinderen sliepen samen op de zolder!

In 1928 kreeg nonkel Cyriel het aanbod van baron de la Faille om een grotere boerderij uit te baten in Ettelgem (thans een deelgemeente van Oudenburg). Deze boerderij was echter slecht onderhouden, en daarom aarzelde Cyriël lang. Na aandringen van de eigenaar ging hij toch in op het aanbod. Zo verhuisden nonkel Cyriel, tante Leonie en de kinderen in oktober 1928 naar Ettelgem. In de loop van de jaren slaagden ze erin om van een verwaarloosd bedrijf terug een rendabele hoeve te maken.

In het begin van de tweede wereldoorlog werd nonkel Cyriel echter ziek en hij overleed in 1943 op 63-jarige leeftijd.

Tante Leonie werd 86 jaar oud. Zij overleed in 1969, 26 jaar na het overlijden van haar man.

Sluit deze tekst

2de kind
Van Loocke Cyriel x Neyrinck Alberta
1897 - 1986 1897 - 1978
10de kind
 
 

X

Cyriel Van Loocke en Alberta Neyrinck

Mijn vader Cyriel met mijn moeder Alberta
Mijn grootvader Ludovicus en mijn grootmoeder Leonie
Ikzelf (Michel) en mijn zus Agnes
Foto genomen voor "De Boterbloem" in 1938

Toen nonkel Cyriël en tante Leonie in 1928 naar Ettelgem verhuisden, was mijn moeder Alberta (°1897 en de jongste zus van Leonie) ondertussen gehuwd met mijn vader Cyriel Van Loocke (°1897). Mijn vader was afkomstig uit Vlissegem en was de zoon van de broer van Cyriel Van Loocke (°1880) die met Leonie Neyrinck gehuwd was.

Mijn ouders gingen wonen op de vrijgekomen boerderij in de Blankenbergse Dijk Noord te Zuienkerke.
Mijn grootvader Louis Neyrinck woonde bij hen tot hij er in 1929 overleed.

In 1930 werd mijn zus Agnes geboren en ikzelf in 1933.

Na de tweede wereldoorlog voerde het parlement een aantal nieuwe belastingen in om de zware oorlogsschade aan gebouwen te kunnen financieren. Zo moesten de grondeigenaars 5% belastingen betalen op hun eigendommen. Omdat de familie de la Faille niet over voldoende financiële middelen beschikte, waren ze genoodzaakt een aantal boerderijen te verkopen. Zo kon mijn vader in 1949 de boerderij in eigendom verwerven.

Mijn moeder overleed in 1978 op 80-jarige leeftijd. Mijn vader stierf in 1986 toen hij 88 jaar oud was.

Sluit deze tekst

1ste kind
2de kind
Van Loocke Agnes x Maurits
1930 - 2011 °1934
Van Loocke Michel x Allemeesch Gabriëlle
°1933 °1936
 

X

Michel Van Loocke en Gabriëlle Allemeesch

Ikzelf met mijn zus Agnes
Foto genomen voor "De Boterbloem" in 1941

In 1964 huwde ik met Gabriëlle Allemeesch (°1936), afkomstig van Nieuwmunster.
We gingen wonen in een nieuwbouwwoning, palend aan de woning waar mijn ouders bleven wonen.

Onze dochter Martine werd in 1965 geboren.

Mijn vrouw Gabriëlle en ik breidden de boerderij van mijn ouders verder uit.

Mijn moeder overleed in 1978 op 80-jarige leeftijd.
Mijn vader stierf in 1986 toen hij 88 jaar oud was.

De woning van mijn ouders werd in 1987 omgevormd tot een vakantiewoning die we later "De Boterbloem" noemden. De stallingen die waren ondergebracht in hetzelfde gebouw werden in 1988 eveneens verbouwd tot 2 vakantiewoningen. Daar bevinden zich nu "De Korenbloem" en "De Klaproos".

In 1989 werden stallingen verbouwd tot een vierde vakantiewoning "De Vlierbloesem".
"De Aronskelk" werd in 1993 onze vijfde vakantiewoning.

In de periode 2009-2010 werden de vakantiewoningen gerenoveerd. Deze renovaties werden in 2011 door de Vlaamse overheid beloond met het kwaliteitslabel van 3 sterren.

Sluit deze tekst

1ste kind
Van Loocke Martine x Hans
°1965 °1964

Kleine quiz over Cyriel en Cyriel

 1. Hoe moest mijn vader Cyriel (geboren in 1897) Cyriel Van Loocke (geboren in 1880) aanspreken?
  Toon het antwoord

  Het antwoord is "nonkel" omdat hij de broer van zijn vader Ludovicus was.
  (Het was ook zijn schoonbroer)

  Verberg het antwoord
 2. Hoe moest ik (Michel Van Loocke) diezelfde Cyriel Van Loocke (geboren in 1880) aanspreken?
  Toon het antwoord

  Het antwoord is eveneens "nonkel" omdat hij de echtgenoot van de zus van mijn moeder Alberta was. (het was ook mijn "grootoom")
  Verberg het antwoord.

Korte geschiedenis van de boerderij "De Noorddijk"

Mijn moeder Alberta en mijn vader Cyriel
Ikzelf (Michel) en mijn zus Agnes
Foto genomen voor "De Korenbloem" in 1933

Het verhaal van "De Noorddijk" begint bij nonkel Cyriel Van Loocke (°1880) en tante Leonie Neyrinck (°1883) die in 1913 huwden en hun intrek namen in een nieuw gebouwde boerderij. Deze boerderij was eigendom van de adellijke familie de la Faille. Dit is de locatie waar nu onze vijf vakantiewoningen zijn gelegen langs de Blankenbergse Dijk Noord te Zuienkerke.

Het grote gebouw langs de straatkant waar zich nu de vakantiewoningen "De Korenbloem", "De Klaproos" en "De Boterbloem" bevinden, bestond toen zowel uit een woongedeelte als uit stallingen. "De Boterbloem" was het woonhuis. "De Korenbloem" en "De Klaproos" waren stallingen. Dit gebouw is dus 100 jaar oud!

In 1914 kwam de jongste zus van Leonie, Alberta (mijn moeder), bij het gezin van haar zus inwonen om te helpen bij het huishouden. In het begin van de jaren 1920 ging ook mijn grootvader Louis Neyrinck, vader van Leonie en Alberta, daar wonen.

Het gezin van Cyriel en Leonie telde in 1924 reeds 7 kinderen.

In de periode 1924 - 1928 woonden 11 personen in het huis waar zich nu "De Boterbloem" bevindt: nonkel Cyriel, tante Leonie en hun 7 kinderen, samen met mijn moeder en mijn grootvader Louis! Het huis bevatte toen wel nog een "voute"-kamer en de 7 kinderen sliepen samen op de zolder!

In 1928 verhuisden nonkel Cyriel, tante Leonie en hun kinderen naar Ettelgem om daar een grotere boerderij uit te baten.

In ditzelfde jaar 1928 huwde mijn moeder Alberta Neyrinck (°1897 en jongste zus van Leonie) met mijn vader Cyriel Van Loocke (°1897) (zie stamboom).

Mijn ouders gingen wonen op de vrijgekomen boerderij in de Blankenbergse Dijk Noord te Zuienkerke.
Mijn grootvader Louis Neyrinck woonde bij hen tot hij er in 1929 overleed.

Dit gebouw dateert van 1913

In 1930 werd mijn zus Agnes geboren en ikzelf in 1933.

In 1949 konden mijn ouders de boerderij in eigendom verwerven.

Mijn zus woonde op de boerderij tot aan haar huwelijk in 1957.
Ikzelf heb er gewoond tot ik na mijn huwelijk met Gabriëlle in 1964, mijn intrek nam in een nieuwbouwwoning, palend aan de woning waar mijn ouders bleven wonen.

Mijn vrouw Gabriëlle en ik breidden de boerderij van mijn ouders verder uit.

Mijn moeder overleed in 1978 op 80-jarige leeftijd.
Mijn vader stierf in 1986 toen hij 88 jaar oud was.

De woning van mijn ouders werd in 1987 omgevormd tot een vakantiewoning die we later "De Boterbloem" noemden.
De stallingen die waren ondergebracht in hetzelfde gebouw werden in 1988 eveneens verbouwd tot 2 vakantiewoningen. Daar bevinden zich nu "De Korenbloem" en "De Klaproos".
In 1989 werden stallingen verbouwd tot een vierde vakantiewoning "De Vlierbloesem".
"De Aronskelk" werd in 1993 onze vijfde vakantiewoning.

In de periode 2009-2010 werden de vakantiewoningen gerenoveerd. Deze renovaties werden in 2011 door de Vlaamse overheid beloond met het kwaliteitslabel van 3 sterren.

Meer details en foto's vindt u als u op de vakjes van bovenstaande stamboom klikt.

Michel Van Loocke
December 2013